N:r 7 / 1970

Ladda ned »

Sjunde numret av TiS 1970 bl.a. med en artikel om vitsordssystemet för officerare.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
371 Vitsord och befordran i sjöofficerskåren under 1900-talet - en återblick inför pågående utrednigar Se rubrik Ledamoten Gunnar Hagman personal
390 Då och nu - besök på St. Barthelemy En jämförelse mellan HM Corvett Najadens besök på St Barthelemy den 21 mars till den 16 augusti 1843 och HMS Älvsnabbens besök den 15-17 december 1969. Ledamoten Jean-Carlos Danckwardt strategi
401 Målsättningens roll i utbildningen Se rubrik Mariningenjör Leif Drambo personal
411 Notiser från när och fjärran - - diverse
415 Litteratur m.m. - - litteratur m.m.
418 Marinstabens biblliotek Nyinkommen litteratur 700101 - 7010430. - litteratur m.m.