N:r 8 / 1970

Ladda ned »

Åttonde numret av TiS 1970 med en längre artikel kring Finlands ubåtsvapen under andra världskriget.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
421 Finlands ubåtsvapen under andra världskriget Tillkomsten av det finska ubåtsvapnet samt dess insatser under andra världskriget beskrivs av den välkände finske marina skribenten Per-Olof Ekman. Per-Olof Ekman strategi
452 Underhållstjänst i flottans fartygsbaser - problem och erfarenheter Årsberättelse i underhållstjänst och förvaltning för år 1969 Ledamoten I Wickberg strategi
471 Sjökrigshändelsr och marin beredskap på västkusten i april 1940 Se rubrik Kommendörkapten Christer Fredholm strategi
480 Litteratur m.m. - - litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »