N:r 8 / 1970

Ladda ned »

Åttonde numret av TiS 1970 med en längre artikel kring Finlands ubåtsvapen under andra världskriget.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
421Finlands ubåtsvapen under andra världskrigetTillkomsten av det finska ubåtsvapnet samt dess insatser under andra världskriget beskrivs av den välkände finske marina skribenten Per-Olof Ekman.Per-Olof Ekmanstrategi
452Underhållstjänst i flottans fartygsbaser - problem och erfarenheterÅrsberättelse i underhållstjänst och förvaltning för år 1969Ledamoten I Wickbergstrategi
471Sjökrigshändelsr och marin beredskap på västkusten i april 1940Se rubrikKommendörkapten Christer Fredholmstrategi
480Litteratur m.m.--litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »