N:r 9 / 1970

Ladda ned »

TiS nionde nummer 1970 med artiklar om tillförlitlighet hos vapenmateriel och ADB-system för lagerhållning vid krigsmakten.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
485 Tillgänglighet och materieluppföljning Årsberättelse i vetenskapsgren Handvapen, artilleri- och robotteknik, torpedteknik och minteknik. Ledamoten Bo Granath vapenteknik
510 Att ADB-system för lagerhållning vid krigsmakten - en idéskiss Artikeln argumenterar för en samordning av alla de ADB-system som finns för lagerhållning av förnödenheter. Byrådirektör P Björklycke humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
528 Att dimensionera försvaret - ett samhållsekonomiskt allokeringsproblem En artikel som har inspirerats av de tre betänkanden som är avgivna av 1964 års försvarskostnadsutredning. Mariningenjör Leif Drambo strategi
545 Notiser från när och fjärran - - diverse
550 Littertur m.m. - - litteratur m.m.
551 Biblioteket Nyinkommen litteratur till Marinstabens bibliotek - litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »