N:r 9 / 1970

Ladda ned »

TiS nionde nummer 1970 med artiklar om tillförlitlighet hos vapenmateriel och ADB-system för lagerhållning vid krigsmakten.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
485Tillgänglighet och materieluppföljningÅrsberättelse i vetenskapsgren Handvapen, artilleri- och robotteknik, torpedteknik och minteknik.Ledamoten Bo Granathvapenteknik
510Att ADB-system för lagerhållning vid krigsmakten - en idéskissArtikeln argumenterar för en samordning av alla de ADB-system som finns för lagerhållning av förnödenheter.Byrådirektör P Björklyckehumanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
528Att dimensionera försvaret - ett samhållsekonomiskt allokeringsproblemEn artikel som har inspirerats av de tre betänkanden som är avgivna av 1964 års försvarskostnadsutredning.Mariningenjör Leif Drambostrategi
545Notiser från när och fjärran--diverse
550Littertur m.m.--litteratur m.m.
551BiblioteketNyinkommen litteratur till Marinstabens bibliotek-litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »