N:r 1 / 2018

Ladda ned »

2018 års första utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
3Meddelanden från KÖMSProtokoll från KÖMS sammanträdenBo Rask. KÖMS SekreterareProtokoll
9Kunglig medalj till Bo RaskFoto från HMK medaljering av KÖMS Sekreterare, Bo Rask.Michael Zell, KÖMS OrdförandeDiverse
10Redakören har ordetTiS Nr 1 2018 presenteras av TiS redaktör.Lars Wedin, TiS RedaktörLedare
12En Marin för SverigeSkriften "En Marin för Sverige", som utgör Kungl. Örlogsmannasällskapets vision och förslag för utvecklingen av Marinen presenteras av ordförande Michael Zell.Michel Zell, KÖMS OrdförandeLitteratur m.m.
15Vasa and the origins of professional naval procurement in SwedenKL Fred Hocker, som är forskningschef på Vasamuseet, beskriver i sitt inträdesanförande i KÖMS orsakerna bakom Vasas förlisning samt hur de organisationer och myndigheter som har ansvaret för att utveckla och ansvara materiel utvecklats sedan Vasas tid.Korresponderande ledamoten Fred HockerMaritim Teknik
31Tal vid officersexamen 2017Amiralitetspastor Daniel Breimerts tal vid officersexamen 2017 som knyter an till #Metoo och det ansvar som följer med att vara officer.Amiralitetspastor Daniel BreimertPersonal, utbildning och marinmedicin
32Kvinnors erfarenheter kring att arbeta i mansdominerade Försvarsmakten och vägen framåt efter #metooFör innehåll se rubrik. Författaren är kapten och plutonchef vid SSS och bedriver forskarstudier vid Försvarshögskolan.Kapten Frida LinehagenPersonal, utbildning och marinmedicin
47Danmarks strategiske udfordringer i Østersøen - et sømilitært perspektivNils Wang, som nyligen gått i pension från Danska Marinen, beskriver de speciella utmaningar som ställs på marinstridskrafterna som verkar i Östersjöns operationsmiljö.Hedersledamoten Nils WangStrategi, operationer och taktik
57Den maritima näringen i SverigeArtikeln utgör en exposé av den maritima näringen idag i Sverige med dess möjligheter för framtidenVD Joachim GlassellSjöfart m.m.
65Cyberhot mot sjöfartenArtikeln ger en beskrivning av den hotbild mot sjöfarten som modern IT-teknik i händerna på kriminella, terrorister och aggressiva stater utgör.Ledamoten Peter ThomssonStrategi, operationer och taktik
73En modern försvarsolitikArgumentation för en nyinriktning av försvarspolitiken.Ledamoten Magnus HaglundStrategi, operationer och taktik
78Mariningenjören då, nu och framgentBeskrivande och argumenterande artikel kring behovet av mariningenjörer i dagens och morgondagens marin.Kommendörkapten Mattias SvedinPersonal, utbildning och marinmedicin
83China’s Arctic Policy Making and ImplementationDen kinesiska strategin för Arktis beskrivs.Korresponderande ledamoten Hugues EudelineStrategi, operationer och taktik
85La grande histoire vue de la merBokrecensionLars Wedin, TiS redaktörLitteratur m.m.
89Stockholms Kustartilleriförsvar 1914-2000. En guide till det fasta sjöfrontsartilleriet i Stockholms skärgårdBokrecensionLedamoten Niklas GranholmLitteratur m.m.
96ReviewsBokrecensionerKorresponderande ledamoten Peter HoreLitteratur m.m.
98Slagsida. Försvarsbesluten och sjöförsvaretRecension av den nyligen bortgångne hedersledamoten Herman Fältströms bok.
(I den tryckta versionen av TiS Nr 1/2018 hade sidan 2 utgått pga ett fel vid tryckeriet.)
Lars Wedin, TiS redaktörLitteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »