N:r 1 / 1959

Ladda ned »

Första numret av TiS 1959

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
1Meddelande från KÖMSProtokoll mmLennart Rudling, KÖMS SekreterareProtokoll
3Totalförsvarets och krigsmaktens målsättningLedamoten Christer KirkegaardStrategi, operationer och taktik
11Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsendeLedamoten Curt BorgenstamMaritim Teknik
49Gemensam grundsynMajor Gösta NorrbohmStrategi, operationer och taktik
53UbåtsbasenLedamoten Per BromanStrategi, operationer och taktik
77LitteraturLitteratur m.m.
79Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotekLitteratur m.m.
81Notiser från när och fjärranDiverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »