N:r 1 / 1959

Ladda ned »

Första numret av TiS 1959

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Meddelande från KÖMS Protokoll mm Lennart Rudling, KÖMS Sekreterare Protokoll
3 Totalförsvarets och krigsmaktens målsättning Ledamoten Christer Kirkegaard Strategi, operationer och taktik
11 Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende Ledamoten Curt Borgenstam Maritim Teknik
49 Gemensam grundsyn Major Gösta Norrbohm Strategi, operationer och taktik
53 Ubåtsbasen Ledamoten Per Broman Strategi, operationer och taktik
77 Litteratur Litteratur m.m.
79 Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek Litteratur m.m.
81 Notiser från när och fjärran Diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »