N:r 1 / 2014

Ladda ned »

Årets första Tidskrift i Sjöväsendet nu i komplett omfattning på nätet. Ladda ner genom att klicka på omslagsbilden eller på knappen till höger.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
3 Meddelande från KÖMS Sammanträdesprotokoll samt information mm Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
9 Redaktörens spalt Ledare Thomas Engevall, TiS redaktör Ledare
11 Ryssland och Ukraina Kortare artikel som beskriver situationen mellan Ryssland och Ukraina. Artikeln var ursprungligen införd på bloggen "Skipper" Ledamoten Christian Allerman Strategi, operationer och taktik
15 Att utbilda målvakter - rätt utbildning för rätt arena Artikeln, som är den skriftliga versionen av kommendörkapten Tomas Martinssons inträdesanförande i KÖMS, argumenterar för att marinen måste ges beslutsrätten över vilken utbildning som krävs och som ska genomföras för att kompetensförsörja de marina förbanden än vad som är fallet idag. Ledamoten Tomas Martinsson Personal, utbildning och marinmedicin
28 Försvarsberedningens rapport - En urvattnad kompromiss eller startskottet för återtagning av försvarsförmåga? Argumenterande artikel kring nödvändigheten av att Försvarsberedningen tar tag i ett antal av de större utmaningar och problem som finns idag och på sikt avseende reell försvarsförmåga. Bloggaren Skipper Strategi, operationer och taktik
38 YMER 80 - en återblick och ett förslag Bertil Daggfeldt, som låg bakom idén kring expeditionen YMER 80 redovisar hur expeditionen kom till och argumenterar även för att det är dags för en ny expedition i likartad anda: "ODEN-16". Ledamoten Bertil Daggfeldt Sjöfart m.m.
48 Stiftelsen YMER 80 presenterar 2014 års stipendiater för polarforskning Se rubrik TiS Redaktion Sjöfart m.m.
49 Nortern Sea Route: The Prospects of International Commercial Navigation. Relevance of Joint Research De ryska ingenjörerna Yury och Dmitry Vedernikov bjuder in till forskningssamarbete kring de norra sjövägarna. Sjöingenjör Yury V. Verdernikov & Logistiker Dmitry Y. Vedernikov Sjöfart m.m.
53 Allmän sjökrigshistoria 1965-2000, kapitel VI, Marina insatser på lägre nivåer Kapitel VI ur den kommande boken "Allmän Sjökrigshistoria 1965-2000" presenteras av ledamoten Magnus Haglund som även bjuder in till kommentarer av kapitlet. Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
67 Telekrig - Den mörka sidan av kraften Artikeln beskriver telekrigtjänstens utveckling i Marinen de senaste decennierna. Förvaltare Håkan Lindberg Strategi, operationer och taktik
74 Medaljen "För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid" Ovanstående medalj som instiftades av kung Gustav V, beskrivs i artikeln, tillsammans med de mottagare som till dags dato erhållit den. Ledamoten Torbjörn Dalnäs Sjöfart m.m.
77 Vad hände med landstigningsstyrkan efter kryssaren Emdens undergång? Artikeln är en fristående fortsättning på "Om kryssaren Emden" som utgavs av samme författare i TiS nr 3:2013. Den beskriver det smått otroliga äventyr som landstigningsstyrkan från kryssaren Emden upplevde på sin strapatsrika färd hem till Tyskland under Första Världskriget. Ambassadör Henrik Amnéus Diverse
93 Sjömanshustrun spanar efter världskrigets offer - ett 100-årsminne Bakgrunden till minnesmärket "Sjömanshustrun" som hedrar de sjömän och deras familjer som blev offer för sjökriget under första världskriget. Ledamoten Torbjörn Dalnäs Sjöfart m.m.
94 Att få silkessnöret Uttrycket "Att få silkessnöret", och dess maritima koppling i Sverige förklaras. Ledamoten Torbjörn Dalnäs Diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »