N:r 2 / 2013

Ladda ned »

Andra numret av TiS 2013 med artiklar kring marinens utveckling, sjörelaterad terrorism, maritim strategi, teknisk tjänst, lagen om beväpnade vakter på svenska fartyg mm.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
97Meddelande från KÖMSProtokoll från sammanträden m.m.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
104Redaktörens spaltRedaktörens ledareThomas Engevall, TiS RedaktörLedare
105Strategisk och försvarspolitisk mismatchKÖMS sekreterare argumenterar för att Försvarsmakten måste ge de marina förbanden och förmågorna en högre prioritet med hänsyn till gällande politiska styrningar.Ledamoten Bo Rask, KÖMS sekreterareStrategi, operationer och taktik
109Globan Terrorsim and its sea-related branchFörfattaren, som har varit kommendör i franska marinen är fil.dr. från Sorbonne och har disputerade med avhandlingen "Maritime Terrorism and Energy Flows" beskriver de marina aspekterna avdagens terrorism.Kommendör & PhD Hugues EudelineStrategi, operationer och taktik
121Slaget om vattenkraften - och vikten av en samordnad strategiArtikeln, som är den skriftliga versionen av Anna Risfelt Hammargrens inträdesanförande i KÖMS beskriver det maritima strategiarbete som bedrivits inom "det maritima klustret" och tillkomsten av "Det marina manifestet; Jobb - Kompetens - Samhällsnytta.Ledamoten Anna Risfelt HammargrenSjöfart m.m.
130Framgångsrik Sjöfart - En samarbetsfrågaArtikeln utgörs av det inlägg som KÖMS-ledamoten Dan Sten Olsson gjorde på KÖMS seminarium i Göteborg den 20 februari. Seminariet var ett samarrangemang mellan KÖMS, WISTA, Göta Älvklubben och Sjöfartsforum.Ledamoten Dan Sten OlssonSjöfart m.m.
135Behövs Chiefen? - funderingar kring den teknsika tjänsten ombordArtikeln, som är den skriftliga versionen av Kenneth Rauns inträdesanförande i KÖMS, beskriver och utvecklar dagens och morgondagens förutsättningar för teknisk tjänst i marinen.Ledamoten Kenneth RaunMaritim Teknik
145Lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartygArtikeln beskriver tillkomsten, innehållet och konsekvenserna av den av Riksdagen nyligen beslutade lagen om bevakning ombord på svenska fartyg.Civilekonom/Örlkn Peter Thomsson och Jur kand Mattias WidlundSjöfart m.m.
157Sjöslag, utfall eller skärgårdskrig?Artikeln, med underrubriken "Svensk marin strategi och taktik under två sekel" resonerar och beskriver de olika roller den svenska flottan haft genom de två senaste seklerna och hur dessa roller har påverkat fartygs- och taktikutvecklingen samt det omvända.Ledamoten Bo HugemarkStrategi, operationer och taktik
169En hållbar maritim säkerhetArtikeln, som är skriven av Fänrik Jimmy Eriksson inom ramen för hans officersutbildning beskriver, diskuterar och argumenterar för uppbyggnaden av ett svenskt sjöförsvar med en betydande ökning av samordning och synergier mellan bl.a marinen och kustbevakningen.Fänrik Jimmy ErikssonStrategi, operationer och taktik
185För att få svar på allt i ubåtsfrågan krävs en Sherlock HolmesArtikeln är en överarbetad bilaga som aldrig inkluderades i Bengt Gustafssons (f.d. ÖB) bok "Sanningen om ubåtsfrågan".General Bengt GustafssonStrategi, operationer och taktik
193Främmande ubåtar i norska vattenArtikeln är en sammanfattning av de viktigare inläggen i den norske kommendören Roald Gjelstens studie "Realitet eller Myte?". Denna kan i sin helhet laddas ned från den norska hemsidan ifs.forsvaret.no/publikasjoner/oslo_files/of_2013.Ledamoten Göran R. WallenStrategi, operationer och taktik
199Tankar om NATO-anslutning eller inteSe rubrik.Ledamoten Magnus HaglundDebatt
201Ålandskonventionens gränser förtydligade genom diplomatisk notDet korta inlägget resonerar kring den not som det finska utrikesministeriet nyligen lämnat till Ålandskonventionens parter.Forskare Martin EkmanSjöfart m.m.
205Några kommentarer till Christer Häggs hotbildsbefriade flottaSe rubrikLedamoten Jarl EllsénDebatt
206En nästan bortglömd konstartAnmälan av boken "Heavenly Mathematics - The Forgotten Art of Spherical Trigonometry" skriven av Glen van Brummelen.Ledamoten Kent NordströmLitteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »