N:r 2 / 2013

Ladda ned »

Andra numret av TiS 2013 med artiklar kring marinens utveckling, sjörelaterad terrorism, maritim strategi, teknisk tjänst, lagen om beväpnade vakter på svenska fartyg mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
97 Meddelande från KÖMS Protokoll från sammanträden m.m. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
104 Redaktörens spalt Redaktörens ledare Thomas Engevall, TiS Redaktör Ledare
105 Strategisk och försvarspolitisk mismatch KÖMS sekreterare argumenterar för att Försvarsmakten måste ge de marina förbanden och förmågorna en högre prioritet med hänsyn till gällande politiska styrningar. Ledamoten Bo Rask, KÖMS sekreterare Strategi, operationer och taktik
109 Globan Terrorsim and its sea-related branch Författaren, som har varit kommendör i franska marinen är fil.dr. från Sorbonne och har disputerade med avhandlingen "Maritime Terrorism and Energy Flows" beskriver de marina aspekterna avdagens terrorism. Kommendör & PhD Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
121 Slaget om vattenkraften - och vikten av en samordnad strategi Artikeln, som är den skriftliga versionen av Anna Risfelt Hammargrens inträdesanförande i KÖMS beskriver det maritima strategiarbete som bedrivits inom "det maritima klustret" och tillkomsten av "Det marina manifestet; Jobb - Kompetens - Samhällsnytta. Ledamoten Anna Risfelt Hammargren Sjöfart m.m.
130 Framgångsrik Sjöfart - En samarbetsfråga Artikeln utgörs av det inlägg som KÖMS-ledamoten Dan Sten Olsson gjorde på KÖMS seminarium i Göteborg den 20 februari. Seminariet var ett samarrangemang mellan KÖMS, WISTA, Göta Älvklubben och Sjöfartsforum. Ledamoten Dan Sten Olsson Sjöfart m.m.
135 Behövs Chiefen? - funderingar kring den teknsika tjänsten ombord Artikeln, som är den skriftliga versionen av Kenneth Rauns inträdesanförande i KÖMS, beskriver och utvecklar dagens och morgondagens förutsättningar för teknisk tjänst i marinen. Ledamoten Kenneth Raun Maritim Teknik
145 Lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg Artikeln beskriver tillkomsten, innehållet och konsekvenserna av den av Riksdagen nyligen beslutade lagen om bevakning ombord på svenska fartyg. Civilekonom/Örlkn Peter Thomsson och Jur kand Mattias Widlund Sjöfart m.m.
157 Sjöslag, utfall eller skärgårdskrig? Artikeln, med underrubriken "Svensk marin strategi och taktik under två sekel" resonerar och beskriver de olika roller den svenska flottan haft genom de två senaste seklerna och hur dessa roller har påverkat fartygs- och taktikutvecklingen samt det omvända. Ledamoten Bo Hugemark Strategi, operationer och taktik
169 En hållbar maritim säkerhet Artikeln, som är skriven av Fänrik Jimmy Eriksson inom ramen för hans officersutbildning beskriver, diskuterar och argumenterar för uppbyggnaden av ett svenskt sjöförsvar med en betydande ökning av samordning och synergier mellan bl.a marinen och kustbevakningen. Fänrik Jimmy Eriksson Strategi, operationer och taktik
185 För att få svar på allt i ubåtsfrågan krävs en Sherlock Holmes Artikeln är en överarbetad bilaga som aldrig inkluderades i Bengt Gustafssons (f.d. ÖB) bok "Sanningen om ubåtsfrågan". General Bengt Gustafsson Strategi, operationer och taktik
193 Främmande ubåtar i norska vatten Artikeln är en sammanfattning av de viktigare inläggen i den norske kommendören Roald Gjelstens studie "Realitet eller Myte?". Denna kan i sin helhet laddas ned från den norska hemsidan ifs.forsvaret.no/publikasjoner/oslo_files/of_2013. Ledamoten Göran R. Wallen Strategi, operationer och taktik
199 Tankar om NATO-anslutning eller inte Se rubrik. Ledamoten Magnus Haglund Debatt
201 Ålandskonventionens gränser förtydligade genom diplomatisk not Det korta inlägget resonerar kring den not som det finska utrikesministeriet nyligen lämnat till Ålandskonventionens parter. Forskare Martin Ekman Sjöfart m.m.
205 Några kommentarer till Christer Häggs hotbildsbefriade flotta Se rubrik Ledamoten Jarl Ellsén Debatt
206 En nästan bortglömd konstart Anmälan av boken "Heavenly Mathematics - The Forgotten Art of Spherical Trigonometry" skriven av Glen van Brummelen. Ledamoten Kent Nordström Litteratur m.m.