N:r 5 / 1971

Ladda ned »

Femte numret av TiS 1971

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
323 Centralstyrning och närdemokrati Årsberättelse i organisation och förvaltning med fokus på Försvarsmaktens nya planerings- och ekonomisystem, FPE. Ledamoten Göte Blom personal
359 Navigaionssäkerhet i fred Artikeln utgör ett utdrag ur den rapport kring navigeringssäkerheten i fred som CM anbefallt. Kommendörkapten Sverker Olow strategi
388 Asyl förvägrad: Vigilant-incidenten Artikeln, som återberättar historien kring när en sovjetisk sjöman från ett fiskerimoderfartyg försökte hoppa av till ett amerikansk fartyg tillhörande US Coast Guard. Kommendörkapten Lennart Forsman strategi
400 Notiser från när och fjärran - - litteratur m.m.
404 Litteratur mm - - litteratur m.m.
410 Biblioteket - - litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »