N:r 5 / 1971

Ladda ned »

Femte numret av TiS 1971

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
323Centralstyrning och närdemokratiÅrsberättelse i organisation och förvaltning med fokus på Försvarsmaktens nya planerings- och ekonomisystem, FPE.Ledamoten Göte Blompersonal
359Navigaionssäkerhet i fredArtikeln utgör ett utdrag ur den rapport kring navigeringssäkerheten i fred som CM anbefallt.Kommendörkapten Sverker Olowstrategi
388Asyl förvägrad: Vigilant-incidentenArtikeln, som återberättar historien kring när en sovjetisk sjöman från ett fiskerimoderfartyg försökte hoppa av till ett amerikansk fartyg tillhörande US Coast Guard.Kommendörkapten Lennart Forsmanstrategi
400Notiser från när och fjärran--litteratur m.m.
404Litteratur mm--litteratur m.m.
410Biblioteket--litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »