Gynterska TiS-fonden

Den Gynterska fonden för Tidskrift i Sjöväsendet är uppkallad efter överkommissarie Sven Wilhelm Gynter (1796-1873) som var Tidskrift i Sjöväsendets första redaktör och som sådan verksam mellan åren 1836-1839. Sven Gynter invaldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet år 1835 med invalsnummer 105. Även utgivandet av Tidskrift i Sjöväsendet utgör en av KÖMS tre hörnpelare i likhet med biblioteket. I KÖMS stadgar anges i den tolfte paragrafen att: Sällskapet utger en tidskrift som benämnes Tidskrift i Sjöväsendet.

Den långsiktiga målsättningen med fonden att således att den skall kunna bidra till att göra Tidskrift i Sjöväsendet helt självfinansierad. De intäkter som fonden genererar skall även göra TiS utgivning mindre beroende av annonser även om annonser och ett ökat antal prenumeranter, och därmed läsare, alltid kommer att eftersträvas.

Att ge ut en tidning, som Tidskrift i Sjöväsendet, kräver en långsiktigt hållbar ekonomi samt givetvis, kunniga författare som kan göra tidskriften intressant, även för en bredare läsekrets än den som utgörs av KÖMS egna ledamöter. Intäkterna måste, som i all verksamhet, balanseras mot utgifterna. Under senare år har antalet prenumeranter kunnat ökas, produktionskostnaderna sänkas och antalet annonser kunnat hållas tämligen konstant. KÖMS får också ett mindre bidrag från Försvarsmakten för att kunna ge ut tidningen. I nuläget ”går TiS runt” i ekonomiska termer men det är inget som kan tas för givet för framtiden. Av det skälet kan en specifik fond, på sikt, bidra till att säkra utgivningen av tidningen.

Fondens stadgar återfinns i sin helhet på länk enligt: TiS-fonden

Stöd uppbyggnaden av den Gynterska fonden för Tidskrift i Sjöväsendet genom att göra en donation till fondens konto.

Bank: Handelsbanken
Clearingnummer: 6165
Kontonummer: 768 484 138

 

Kungl. Örlogsmannasällskapet uppskattar alla bidrag, stora som små. Donator avgör själv om han/hon vill vara anonym eller uppge namn.