Prenumerera på Tidskrift i Sjöväsendet

Som prenumerant av Tidskrift i Sjöväsendet får Du alltid tillgång till alla artiklar så fort tidningen kommer ut.

En prenumeration för året 2022 (preliminärt fem nummer) kostar 250 kronor (utrikes postadress 350 kronor).

Tidningarna kommer ut i februari, april, juni, oktober och december/januari. För att vara säker på att få nr 1 i samband med utgivningen, betala din prenumeration senast den 31 januari.

För att prenumerera, sätt in rätt belopp enligt ovan på:

Bankgiro nr 454-8731, Tidskrift i Sjöväsendet

Glöm ej att ange namn och adress!

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »