Prenumerera på Tidskrift i Sjöväsendet

Som prenumerant av Tidskrift i Sjöväsendet får Du alltid tillgång till alla artiklar så fort tidskriften kommer ut. Kontakta redaktören på e-postadress editor@koms.se så kan du få elektroniska särtryck.

En prenumeration för ett år (normalt fem nummer) kostar 250 kronor (utrikes postadress 350 kronor).

Tidningarna kommer normalt ut i mars, maj, augusti, oktober och december. För att vara säker på att få nr 1 i samband med utgivningen, betala din prenumeration senast den 31 december.

Glöm ej att ange namn och adress samt e-postadress! Kontakta gärna redaktören samtidigt på e-post editor@koms.se så att du kan läggas in i utskicksregistret.

Bankgiro nr 454-8731, Tidskrift i Sjöväsendet

Glöm ej att ange namn och adress!