Prenumerera på Tidskrift i Sjöväsendet

Som prenumerant av Tidskrift i Sjöväsendet får Du alltid tillgång till alla artiklar så fort tidskriften kommer ut. Kontakta redaktören på e-postadress editor@koms.se så kan du få elektroniska särtryck.

En prenumeration för ett år (normalt fem nummer) kostar 250 kronor (utrikes postadress 350 kronor).

Tidningarna kommer normalt ut i mars, maj, augusti, oktober och december. För att vara säker på att få nr 1 i samband med utgivningen, betala din prenumeration senast den 31 december.

Glöm ej att ange namn och adress samt e-postadress! Kontakta gärna redaktören samtidigt på e-post editor@koms.se så att du kan läggas in i utskicksregistret.

Bankgiro nr 454-8731, Tidskrift i Sjöväsendet

Glöm ej att ange namn och adress!

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »