Utan sjöfart svälter Sverige. Kan vi försvara våra sjöförbindelser och handelsvägar?

Nu kan du se KÖMS seminarium från Almedalen på Youtube, direktlänk nedan. För ytterligare läsning återfinns ett särtryck från TiS i pdf nedan där ordförande samt sekreteraren i KÖMS skriver om det aktuella ämnet.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Särtryck
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »