Valdebatt om sjöförsvaret den 30 maj

Kungl. Örlogsmannasällskapet – Sveriges marina akademi inbjuder till valdebatt om vårt sjöfartsberoende och sjöförsvaret

Lokal: Medelhavsmuseet Fredsgatan 2 Stockholm
Moderator: Annika Nordgren Christensen.  

Program 2 maj 2018: 

13.00 Kaffe serveras 

13.30 Ordföranden Michael Zell hälsar välkommen. Sekreteraren Bo Rask presenterar slutsatserna av Akademiens arbete ”En Marin för Sverige” 

13.50 Ordföranden introducerar moderatorn Annika Nordgren Christensen 

13.55 Försvarsministern Sr Peter Hultqvist anförande 

14.15 Moderatorns och auditoriets frågor till Försvarsministern 

14.40 Försvarspolitiska anföranden och kommentarer till Försvarsministerns anförande från samtliga riksdagspartiers försvarspolitiska företrädare 

15.00 Försvarspolitisk debatt om sjöförsvaret 

15.30 Avslutning 

Välkomna!
Michael Zell
Ordförande Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Följ oss live via länk: https://livestream.com/EsJoLo/Marinkonferensen2018 

Anmälan senast 2018-05-25 till sekreteraren Bo Rask genom epost till secretary@koms.se 

Seminariet är kostnadsfritt, men utebliven närvaro efter anmält och bekräftat deltagande kommer att debiteras med 100 kronor. 

 

Inbjudan finns att ladda hem som pdf nedan

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Inbjudan
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »