Operativ verksamhet

Operationskonst är planering och genomförande av operationer för att nå militärstrategiska mål i fred, kris och krig. Olika slags operationer är militära insatser utförda av förband på militärstrategisk-, operativ- och taktisk nivå. Dessa kan genomföras nationellt eller multinationellt i fyra dimensioner:
– på marken
– i luften
– på och under havsytan
– i cyberrymden (t.ex. IT-operationer)
I regel eftersträvas en gemensam operation med stridskrafter ur såväl armé-, marin- och flygstridskrafter.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »