Operativ verksamhet

Operationskonst är planering och genomförande av operationer för att nå militärstrategiska mål i fred, kris och krig. Olika slags operationer är militära insatser utförda av förband på militärstrategisk-, operativ- och taktisk nivå. Dessa kan genomföras nationellt eller multinationellt i fyra dimensioner:
– på marken
– i luften
– på och under havsytan
– i cyberrymden (t.ex. IT-operationer)
I regel eftersträvas en gemensam operation med stridskrafter ur såväl armé-, marin- och flygstridskrafter.