Vapenteknik- vapen och sensorer

Vapen används dels för att slå ut en motståndare dels för att skydda egna resurser. Sensorernas uppgift är att finna och leda vapnen mot rätt mål. Den snabba teknikutvecklingen leder till att vapen och sensorer blir allt mer integrerade i system. Ett exempel på detta är kryssningsroboten. Elektroniska vapen blir också allt viktigare i kampen att förvilla och störa en motståndare samt att slå ut hans vapen.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »