Video – Marina aspekter på Försvarsberedningens betänkande

Tisdag den 10 juni avhölls ett seminarie på Myntkabinettet. Vid seminariet redogjorde Kungl Örlogsmannasällskapet för den analys som genomförts av Försvarsberedningens betänkande. Se filmen genom att trycka på länken nedan.

https://vimeo.com/98535000

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »