Video – Marina aspekter på Försvarsberedningens betänkande

Tisdag den 10 juni avhölls ett seminarie på Myntkabinettet. Vid seminariet redogjorde Kungl Örlogsmannasällskapet för den analys som genomförts av Försvarsberedningens betänkande. Se filmen genom att trycka på länken nedan.

https://vimeo.com/98535000