Protokoll 20180321

Sammanträdet ägde rum ombord i s/s Marieholm onsdagen den 21 mars 2018 i närvaro av 36 ledamöter och inbjudna gäster. Till sammanträdet hade gäster från Försvarsmak-ten, Föreningen för Göteborgs Försvar, sjöfartsintresserade organisationer och med-lemmar i sjöofficerssällskapet i Göteborg inbjudits.

Efter den slutna delen av sammanträdet inbjöds gäster att delta i sammanträdet.

 

Protokollet kan laddas hem i sin helhet nedan.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Protokoll 20180321
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »