Prenumerera på Tidskrift i Sjöväsendet 2017

Som prenumerant av Tidskrift i Sjöväsendet får Du alltid tillgång till alla artiklar så fort tidningen kommer ut.

En prenumeration för 2017 (nr 1-5, dvs. 5 nummer) kostar 250 kronor (utrikes postadress 350 kronor).

Tidningarna kommer ut i mars, juni, september, november och december/januari. För att vara säker på att få nr 1 i samband med utgivningen, betala din prenumeration senast den 28 februari.

För att prenumerera, sätt in rätt belopp enligt ovan på:

Plusgirokonto 12517-9, Tidskrift i Sjöväsendet

Glöm ej att ange namn och adress!

ps. Om du redan prenumererar på TiS kommer du med automatik att få ett inbetalningskort med TiS Nr 5/2016.

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »