Seminarium – Komplexa marina operationer i kustnära områden

Kungl. Örlogsmannasällskapet i samarbete med US Naval Postgraduate School, Littoral Operations Center i Monterey, Californien och Saab kommer att genomföra ett seminarium med rubriken LITTORAL OPTECH-WEST mellan den 23 och 24 september, 2014 i Stockholm.

Mer info i filen nedan

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Inbjudan Kungl. Örlogsmannasällskapet i samarbete med US Naval Postgraduate School, Littoral Operations Center i Monterey, Californien och Saab kommer att genomföra ett seminarium med rubriken LITTORAL OPTECH-WEST mellan den 23 och 24 september, 2014 i Stockholm.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »