Hedersledamöter

InvalsnummerNamnFödd årInvald år
1011Lars-Göran Persson19371975
1033Claes Tornberg19361977
1046Peter Nordbeck19381978
1061Dick Börjesson19381979
1188Jan Klenberg19311989
1227Sir Michael Moore19421992
1237Kjell Prytz19351993
1242Göran Larsbrink19521993
1247Sakari Visa19401994
1252Thomas Engevall19601994
1264Esko Illi19451996
1269Leif Nylander19541996
1286Morten Jacobsen19551998
1296Michael Zell19501998
1300Tim Sloth Jørgensen19511999
1302Vladimir Gregorjevitj Egorov19391999
1316Angelo Mariani19352000
1331Hans Holmström19492001
1350Bengt Halse19432002
1405Jay M. Cohen19522006
1413Jörgen Berggrav19532007
1442Nils Wang19582010
1459Michiel Hijmans19582012
1471Lena Erixon19602014
1477Kari Takanen19572015
1482Alain Coldefy19462016
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »