Jubileumsaktivitet i Karlskrona 30 september 2021

Anmälningsformulär Karlskrona 30 september

Här anmäler du dig till KÖMS jubileumsaktivitet i Karlskrona 30 september.
Arrangemanget är endast öppet för inbjudna och ledamöter, Det kommer att göras tillgängligt för allmänheten via digital utsändning. Till den krävs ingen anmälan.

Ange ditt namn

Ange ditt ledamotsnummer i KÖMS, om du är ledamot. Lämna annars tomt

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »