Nr 2 / 2024

Ladda ned »

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
101 Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll mm Anders Johnsson, KÖMS sekreterare Protokoll
106 Bokgåvor Bokgåvor till KÖMS presenteras Anders Johnsson, KÖMS sekreterare Litteratur m.m.
108 Introduktion av Professor Andrew Lambert vid Kungl. Örlogsmannasällskapets extra möte den 9 april 2024, framförd av OL Christer Hägg Se rubrik. - Strategi, operationer och taktik
109 Ordföranden har ordet Ledare för TiS Nr 2 Odd Werin, KÖMS ordförande Strategi, operationer och taktik
114 Redaktörens spalt TiS Nr 2 2024 presenteras av redaktören. Bo Rask, TiS redaktör Litteratur m.m.
119 Vindkraftparkerna, sjöfarten och försvarsberedskapen – ett havsrättsligt perspektiv Artikeln, som är den skriftliga versionen av Johan Schelins inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet, Ledamoten Johan Schelin Sjöfart m.m.
130 Kommentar till Johan Schelins inträdesanförande Reflektioner och kommentarer till Johan Schelins artikel.
Anm. Från och med 2024 kommer en utvald ledamot att i anslutning till respektive inträdesanförande att kommentera detsamma i syfte att belysa det valda ämnet ytterligare samt att inspirera till fortsatt debatt.
Hedersledamoten Marie Jacobsson Sjöfart m.m.
133 Sjöminkrigsförmåga för en utmanande framtid Artikeln, som är den skriftliga versionen av Jonas Fosrsmarks inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet, Ledamoten Jonas Forsmark Strategi, operationer och taktik
146 Kommentar till Jonas Forsmarks inträdesanförande Reflektioner och kommentarer till Jonas Forsmarks artikel.
Anm. Från och med 2024 kommer en utvald ledamot att i anslutning till respektive inträdesanförande att kommentera detsamma i syfte att belysa det valda ämnet ytterligare samt att inspirera till fortsatt debatt.
Ledamoten Fredrik Palmquist Strategi, operationer och taktik
145 Seapower Solution: the Baltic in British policy 1919 Artikeln är den skriftliga versionen av Andrew Lamberts inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet. I sin artikel redogör och resonerar professor Lambert för hur Storbritannien använde sin sjömakt i Östersjön efter första världskriget för att stabilisera det säkerhetspolitiska läget och för att understödja brittiska nationella säkerhetsintressen, vilket fick en stor påverkan på östersjöländerna, inte minst på Finland som genom dessa aktioner säkrade sin självständighet efter uppbrottet från Ryssland. Korresponderande ledamoten Andrew Lambert Strategi, operationer och taktik