Bilder med motiv från 1600-talet

Carl X Gustav är den gemensamme nämnaren för flertalet bilder i samlingen med motiv från 1600-talet. Nästan alla bilderna, 17 stycken,  är på olika sätt relaterade till bildmaterialet i Samuel Pufendorfs verk De rebus a Carolo Gustavo Sveciae Regis gestis commentariorum libri septem från 1696 ( Friherre Samuel von Pufendorfs sju böcker om Konung Carl X Gusafs brager, svensk upplaga 1913). De flesta kopparsticken är tecknade av Erik Dahlberg (1625 – 1703) och graverade av Willem Swidde (c.1660-c.1697).

I samlingens ingår 7 originalkopparstick medan resten är kopieringen i lite olika tekniker . En variant är att originalkopparsticket har klistrats upp på ett pappersark och försetts med en förklarande text. I något fall har originaltexten på latin i kopparstickets kartusch klipps ut och ersatts med en svensk text.

Bilderna redovisas nedan med hänvisning till motsvarande bild i Pufendorfs verk samt med en kommentar hur originalkopparsticket har hanterats.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »