Övriga bilder

10 bilder har samlats under rubriken Övriga bilder. Innehållet är blandat. Motiven  omfattar bland annat olika miljöer från Karlskrona, tre italienska färglitografier, ett handbrev från af Chapman samt en byggnadsritning från Djurgårdsvarvet i Stockholm. Till denna grupp har också förts Jacob Häggs målning av fregatten Eugenie på kryssen vid Cape Froward i Magellans sund under världsomseglingen 1851 – 1853.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »