Bilder på främmande mariner

Det var inte ovanligt att svenska sjöofficerare under 1700-talet tjänstgjorde i utländska mariner. De 13 bilder som visar sjömilitära händelser utanför nordiska vatten är sannolikt ett uttryck för detta. Dessvärre kan bilderna inte knytas till enskilda personer. Tidsmässigt skildrar bilderna händelser under senare delen av 1700-talet.

De flesta bilderna har en anknytning till amerikanska frihetskriget samt det tidigare Sjuårskriget mellan England och Frankrike.

I materialet finns tre bilder som skildrar slaget vid Saintes i Västindien den 9-12 april 1782. Slaget stod mellan de engelska och franska flottorna där engelsmännen avgick med segern. Slaget vid Dogger bank den 5 augusti 1781 mellan England och Holland skildras i serie i fyra bilder. Av visst intresse är också gravyren över slaget vid Nilen 1798, ett av Lord Nelsons legendariska drabbningar.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »