Bilder med motiv från 1700-talet

Detta är den största gruppen i samlingen. De 30 bilderna skildrar händelser i nordiska vatten under hela århundradet. Drabbningarna under kriget mot Ryssland 1788 – 1790 dominerar men det finns också bilder som anknyter till Stora Nordiska Kriget 1700 – 1721, Hattarnas ryska krig 1741- 1743 samt till Pommerska kriget 1757 – 1762.

En enskild händelse, som skildras på tre olika bilder, är Gustav Psilanders drabbning med engelska flottan den 27 juli 1704 vid Orfordness utanför Englands kust. Psilander konvojerade en handelskonvoj med skeppet Öland då han mötte en engelsk eskader.  Psilander vägrade stryka flagg vilket föranledde varningsskott från engelsmännen och en fyra timmars eldstrid följde. Skeppet Öland sköts redlöst och togs i beslag. Eldgivningen skadade eller dödade 153 personer, av dessa 53 svenskar, men hedern var räddad enligt dåtidens uppfattning. Ett stort porträtt av Gustav Psilander finns också i samlingen.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »