2004*8953-01

Special Charta öfver farwatnet emellan Utlängan och Utklipporne, samt ÿttra delen af Carlscronas Östra Skärgård Bild 1

Special Charta öfver farwatnet emellan Utlängan och Utklipporne, samt ÿttra delen af Carlscronas Östra Skärgård. Jämte Inloppen till Långören Stenshamn, frilängan, kållerlen af carlscronas östra skärgård, jämte inloppen till Inlån och Gåse- Fjärdarne: lagd til dess rätta Meridian, och wariation beräknad till Grad: 80 min Nordvestlig. u. å.

Laverad tuschteckning 137×58 cm.

(T&O nr 1072, 50:-)

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »